Succession 2018
Succession 2018
English
0
7.9/10
TV-MA
آمریکا
HBO

نامزد 1 گلدن گلوب و 4 جایزه و 14 نامزدی جایزه

سریال داستان خانواده‌ای از خاندان مشهور و ثروتمند و قدرتمند است اما با این حال در کارها بی فکر و ناموفق هستند…
درحال پخش